Hey there Sign in to join this conversationNew here? Join for free

Any Czech/Slovakian people here?

This thread is sponsored by:
Announcements Posted on
  • 0 followers
  Offline

  ReputationRep:
  Å*tudovaÅ¥ v Å*kótsku je to isté ako Å¡tudovaÅ¥ v Anglicku...a keď už Ang. tak si človek vezme pôžičku ktorá je nastavená veľmi dobre...takže by som moc nerieÅ¡il či Ã*sÅ¥ do Ang. alebo Å*kótska.
  Ja Å¡tudujem v Londýne druhý rok bakalára a neľutujem. Prvý rok mi zaplatili rodičia, druhý a tretÃ* pôžička.
  • 5 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by dawko)
  Å*tudovaÅ¥ v Å*kótsku je to isté ako Å¡tudovaÅ¥ v Anglicku...a keď už Ang. tak si človek vezme pôžičku ktorá je nastavená veľmi dobre...takže by som moc nerieÅ¡il či Ã*sÅ¥ do Ang. alebo Å*kótska.
  Ja Å¡tudujem v Londýne druhý rok bakalára a neľutujem. Prvý rok mi zaplatili rodičia, druhý a tretÃ* pôžička.
  požičku si si bral ako na living costs etc.? normálne z banky alebo ako? inak pracuješ? či ani nie je moc čas?
  • 6 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by dawko)
  Å*tudovaÅ¥ v Å*kótsku je to isté ako Å¡tudovaÅ¥ v Anglicku...a keď už Ang. tak si človek vezme pôžičku ktorá je nastavená veľmi dobre...takže by som moc nerieÅ¡il či Ã*sÅ¥ do Ang. alebo Å*kótska.
  Ja Å¡tudujem v Londýne druhý rok bakalára a neľutujem. Prvý rok mi zaplatili rodičia, druhý a tretÃ* pôžička.
  Tak to bolo pred rokom a kazdy ma inu situaciu, vobec sa to neda povedat generalne. Ak by som to mal sgeneralizovat tak by som skor povedal ze vacsina (nad 50 percent) by si skor mala vybrat Skotsko momentalne. Ale zase aj ludia co by si ho mali vybrat si tie dovody preco neuvedomja. Takze wtw

  Ja diem do Skotska lebo je to naj pre moju situaciu + je tam aj lepsi kurz pre mna (o dva roky to uz moze byt inak)
  • 2 followers
  Offline

  ReputationRep:
  Tým že Å¡túdium v Å¡kótsku trvá o rok dlhÅ¡ie (keďže musÃ*te Å¡tudovaÅ¥ aj predmety ktorú nie sú súčasÅ¥ou vaÅ¡eho kurzu) moc neuÅ¡etrÃ*te.
  • 6 followers
  Offline

  ReputationRep:
  Ja nemam ziadne predmety vo svojom kurze co niesu sucastou mojho predmetu.
  A aj v Anglicku by som studoval 4 roky v sandwichy.
  + v Skotsku ta mozu zobrat aj do Entry point 2 ak im dokazes ze mas relevatne skills alebo experience.
  So IMO Skotsko>Anglicko
  Ak by som bol Anglican tak Anglicko > Skotsko
  • 0 followers
  Offline

  ReputationRep:
  Pozdravujem vÅ¡etkých potenciálnych Å¡tudentov nastupujúcich na Å¡túdiá v UK! Rozbehla sa tu zaujÃ*mavá diskusia o financovanÃ* Å¡túdia, tak by som sa rada pridala, nakoľko som sa touto otázkou v poslednom čase sama aktÃ*vne zaoberala.

  Å*kótsko je pre chudobného slovenského/českého Å¡tudenta nepochybne zaujÃ*mavou voľbou - predovÅ¡etkým s ohľadom na ´´nespoplatnené Å¡túdium´´, no konečné finančné náklady - podľa toho, kde skončÃ*te - môžu byÅ¥ pre vaÅ¡u rodinu nakoniec porovnateľné, ak aj nie vyÅ¡Å¡ie, než tie v Anglicku (budem uvažovaÅ¥ o Londýne ako finančne najnáročnejÅ¡om). Seba uvediem ako prÃ*klad.

  Tento rok som sa hlásila do Londýna (UCL) a Edinburghu a na oboch mi bola ponúknutá možnosÅ¥ Å¡tudovaÅ¥. Vzhľadom na ´´nespoplatnenosť´ ´ Å¡túdia som si i ja myslela, že mojou konečnou voľbou - práve pre financie - bude Edinburgh, no vybrala som si UCL a tak Londýn. Prečo?

  V odstavci vyÅ¡Å¡ie som spomenula, že náklady pre ´´vaÅ¡u rodinu´´ môžu byÅ¥ porovnateľné, či Å¡tudujete v Anglicku alebo Å*kótsku - toto by som chcela zdôrazniÅ¥. Nepochybne je pre nás (Å¡tudentov) Anglicko drahÅ¡ie, ak berieme do úvahy pôžičku od vlády, ktorú si vyberieme na Å¡kolné, plus pôžičku od slovenskej banky na hradenie si životných nákladov (uvažujem tu teda o Å¡tudentoch, ktorÃ* nemôžu očakávaÅ¥, že ich rodina bude každoročne dotovaÅ¥ sumou 5000 eur a vyÅ¡Å¡ie - slovenská banka je pre nich teda jediným rieÅ¡enÃ*m).

  Keďže vÅ¡ak pôžička od vlády je len vaÅ¡ou starosÅ¥ou - táto čiastka nezaÅ¥ažuje vaÅ¡u rodinu, ale ´´len´´ vás (a tak si musÃ*te len vy sami zvážiÅ¥, či vám to za to stojÃ*). Pozrime sa preto len na financie potrebné na životné náklady, a teda tie, ktoré vám musÃ* poskytnúť vaÅ¡a rodina.

  Ak by ste sa pozreli na ročné náklady na porovnateľné Å¡tudentské ubytovanie na spomenutých univerzitách (info na stránkach Å¡koly - single room v catered halls v Edi so zdieľanými kúpeľňami vás vyjde cez 5600 libier ročne (najviac cez 6800), v Londýne sa táto čiastka pohybuje od 6000 a viac, no pri prihlasovanÃ* máte možnosÅ¥ udaÅ¥ max čiastku, ktorú ste ochotnÃ* za ubytovanie zaplatiÅ¥, takže sa nemusÃ*te obávaÅ¥, že skončÃ*te na intráku za 180 libier na týždeň), zistÃ*te, že tieto položky sa viac-menej zhodujú, hoci, je pravda, že privátne ubytovanie (za predpokladu, že vám nevadÃ* zdieľaÅ¥ byt s ôsmimi ďalÅ¡Ã*mi ľuďmi) je v Edi lacnejÅ¡ie (ale Å¥ažšie sa zháňa).

  Rozumný odhad pre ročné náklady na život nerozhadzovačného Å¡tudenta (zahŕňam údaje z vyÅ¡Å¡ie spomenutého ubytovania) je 6500 pre Edi, (8000 až) 8500 (a toto mám vypočÃ*tané - čÃ*sla vychádzajú z odhadov stanovených Å¡kolou) libier pre Londýn (samozrejme, eur je to viac). Prečo teda UCL a Londýn?

  Ako Å¡tudenti z EU v Edi nemáme nárok na žiadne Å¡tipendiá, žiadnu finančnú výpomoc (http://www.ed.ac.uk/studying/undergr...-costs-support) - vaÅ¡a rodina by vám teda musela poskytnúť približne 26000 libier na Å¡tyri roky Å¡túdia (užÃ*vam vyÅ¡Å¡ie spomenuté info - univerzitné ubytovanie je drahÅ¡ie než skupinový prenájom, ktorý v nasledujúcich rokoch musÃ*te hľadaÅ¥ - takto by sa celková suma znÃ*žila i na 20000). UCL (a mnoho iných anglických Å¡kôl) vÅ¡ak rôzne formy finančnej pomoci poskytuje - naprÃ*klad, každý UCL Å¡tudent, pochádzajúci z rodiny s prÃ*jmom nižšÃ*m než 25000 libier za rok, dostane (od 2012) finančnú výpomoc vo výške 3500 libier, a to každý rok počas trojročného (resp. Å¡tvorročného) Å¡túdia (nehovoriac o značných možnostiach zisku part-time job-u). VaÅ¡ich londýnskych 8500 libier sa menÃ* na 5000 (http://www.ucl.ac.uk/prospective-stu...undergraduate/) a namiesto 25500 libier za tri roky, potrebujete naÅ¡kriabaÅ¥ ´´len´´ 15000 (resp. 20000 za Å¡tyri roky) libier (v porovnanÃ* s 26000 (max) v Edi to označujem za ´´len´´).

  Nechcem teraz zovÅ¡eobecňovaÅ¥ a hovoriÅ¥, že Anglicko je (z vyÅ¡Å¡ie uvažovaného pohľadu) lacnejÅ¡ie (zvažovala som dva konkrétne prÃ*pady). VaÅ¡e životné náklady v Å*kótsku - tak aj v Edi (a takých ľudÃ* poznám) sa reálne môžu pohybovaÅ¥ medzi 4000-5000 librami ročne, čo je suma, ktorú v Anglicku (asi) nikde a nikdy nedosiahnete, no je zaujÃ*mavé zvážiÅ¥ vaÅ¡e celkové finančné náklady vzhľadom na finančnú pomoc, ktorej sa vám od vaÅ¡ej Å¡koly môže dostaÅ¥ (- čÃ*m sa aj Londýn k tejto sume približuje, v ´´optimistickom´´ prÃ*pade ju prekonáva).

  No, aby som to uzavrela, z finančného hľadiska UK (či už Anglicko alebo Å*kótsko) očividne nie je pre každého. VyÅ¡Å¡ie spomenutých 15000 libier sa ľahko nenaÅ¡kriabe. Maximálna hodnota Å¡tudentskej pôžičky od slovenskej banky (s vaÅ¡Ã*m rodičom ako ručiteľom) je 8500 eur, resp. 7050 libier. Kde zoberiete zvyÅ¡ných 8000 libier? Jedinou možnosÅ¥ou sú osobné zárobky, úspory a poruÅ¡enie účtov - ale ani to nemusÃ* vždy stačiÅ¥. Je predsa nonsens myslieÅ¥ si, že by Å¡tudent - z hoc aj dobre situovanej slovenskej rodiny - mohol od nej očakávaÅ¥ každoročnú dotáciu vo výške 5000 libier (či viac). Prečo? Dobre situovaná (priemerná) slovenská rodina (dvaja zarábajúci rodičia, žijú si sluÅ¡ne a nič im nechýba) má ročný prÃ*jem medzi 13000-15000 eur (http://www.cas.sk/clanok/182699/toto...ko-byvaju.html). Ako by si to mohli dovoliÅ¥?

  Je preto dôležité zvážiÅ¥ otázku financiÃ* skôr, než sa rozhodnete, že idete Å¡tudovaÅ¥ do UK. HovorÃ*te si, že predsa nejaké Å¡tipendium či grant na podporu vo vaÅ¡om Å¡túdiu predsa len zoženiete? Ale, prosÃ*m vás - sme predsa na Slovensku! Tu musÃ*m vyjadriÅ¥ obdiv naÅ¡im ´´českým súputnÃ*kom´´, lebo - na rozdiel od neexistujúcej slovenskej - v ÄŒesku nejaká podpora aj existuje (napr. úchvatná nadácia Zděňka Bakaly). Doteraz som narazila (sprostredkovane) len na jedinú nadáciu, ktorá podporuje Slovákov - česká ´´Nadace pro rozvoj vzdÄ›lánÃ*´´ s ´´československou pôsobnosÅ¥ou´´: http://www.nadaceprovzdelani.cz/jednotlivci (Å¡tipendium vo výške max 900 eur).

  Ak by som si teraz mala vybraÅ¥ UK univerzitu, ktorá by bola kvalitná (veď, to je to, čo tam chceme nájsÅ¥, a prečo sa tam hlásime), no zároveň finančne dostupná, tak by som jednoznačne uvažovala o St Andrews v Å*kótsku. Ubytovanie s jedlom (a u mnohých sú to aj konečné ročné životné náklady) sa pohybuje medzi 4000-5500 librami, pričom EU Å¡tudenti majú možnosÅ¥ zisku Å¡tipendiÃ* (http://www.st-andrews.ac.uk/admissio.../scholarships/), čÃ*m sa táto suma eÅ¡te znižuje. A samozrejme - bez pôžičky na Å¡kolné. Veď, čo si budeme nahováraÅ¥, predstava pôžičky vo výške 27000 libier za tri roky (pri akokoľvek výhodne nastavenom formáte splácania) mi už teraz spôsobuje žalúdočné vredy...

  Ak ste sa náhodou dopracovali až sem nakoniec, odporúčam prečÃ*taÅ¥ si tento článok o Å¡túdiu v UK:http://www.facebook.com/notes/kateri...4090224?ref=nf. Pre nás idealistov rozhodne ´´dúšok reality´´.

  Pozdravujem!
  (Zo zvedavosti - je tu nejaký budúci UCL-ák?)
  • 5 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by Dominika4)

  Vkytnúť vaša rodina.


  UCL (a mnoho iných anglických Å¡kôl - predovÅ¡etkým vÅ¡ak tých sústredných v Lonýne) vÅ¡ak rôzne formy finančnej pomoci poskytuje - naprÃ*klad, každý Å¡tudent pochádzajúci z rodiny s prÃ*jmom nižšÃ*m než 25000 libier za rok dostane finančnú výpomoc vo výške 3500 libier, a to každý rok počas trojročného Å¡túdia. VaÅ¡ich londýnskych 8500 libier sa menÃ* na 5000.
  Toto asi závisÃ* od každej Å¡koly v anglicku individuálne vÅ¡ak? Je to aj pre Å¡tudentov z EU? lebo mám pocit že to dostávajú len uk nationals. Ale ak je to pravda, tak by to bolo super...
  • 0 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by ivka)
  Toto asi závisÃ* od každej Å¡koly v anglicku individuálne vÅ¡ak? Je to aj pre Å¡tudentov z EU? lebo mám pocit že to dostávajú len uk nationals. Ale ak je to pravda, tak by to bolo super...
  Ahoj! Áno, závisÃ* to od Å¡koly. UCL je super v tom, že sa profiluje ako ´´medzinárodná Å¡kola´´ (1/3 ich Å¡tudentov sú non-UK), takže nevyhnutne musia maÅ¥ schémy na ich podporu. Tu je stránka so Å¡tipendiami, ktoré poskytujú http://www.ucl.ac.uk/prospective-stu...ndergraduate/- ľahko zistÃ*Å¡, že sú dosÅ¥ ´´pro-európsky´´ založený (narozdiel, naprÃ*klad, od Imperialu, kde ako Å¡tudent z EÚ nedostaneÅ¡ ani pencu, a ktorý by som si nemohla dovoliÅ¥) a sú tam zaujÃ*mavé možnosti zisku nielen prospechových, ale aj predmetových Å¡tipendiÃ* (plus, ponúkajú platené stáže - závisÃ* to, samozrejme, aj od oboru, platené stáže ponúka aj Imperial). Schému 3500 libier (´´plus-mÃ*nus´´), ak si z finančne znevýhodnenej rodiny (podľa ich pomerov - čo sú v preklade na naÅ¡e takmer vÅ¡etci) zaviedli viaceré anglické (nie Å¡kótske) Å¡koly (viem o UCL a Oxbridge - hoci, Oxford to má rozÅ¡Ã*rené aj na úľavy zo Å¡kolného (od 2012 i veľmi zaujÃ*mavá finančná voľba), viac info o tom na ich stránke).
  • 5 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by Dominika4)
  Ahoj! Áno, závisÃ* to od Å¡koly. UCL je super v tom, že sa profiluje ako ´´medzinárodná Å¡kola´´ (1/3 ich Å¡tudentov sú non-UK), takže nevyhnutne musia maÅ¥ schémy na ich podporu. Tu je stránka so Å¡tipendiami, ktoré poskytujú http://www.ucl.ac.uk/prospective-stu...ndergraduate/- ľahko zistÃ*Å¡, že sú dosÅ¥ ´´pro-európsky´´ založený (narozdiel, naprÃ*klad, od Imperialu, kde ako Å¡tudent z EÚ nedostaneÅ¡ ani pencu, a ktorý by som si nemohla dovoliÅ¥) a sú tam zaujÃ*mavé možnosti zisku nielen prospechových, ale aj predmetových Å¡tipendiÃ* (plus, ponúkajú platené stáže - závisÃ* to, samozrejme, aj od oboru, platené stáže ponúka aj Imperial). Schému 3500 libier (´´plus-mÃ*nus´´), ak si z finančne znevýhodnenej rodiny (podľa ich pomerov - čo sú v preklade na naÅ¡e takmer vÅ¡etci) zaviedli viaceré anglické (nie Å¡kótske) Å¡koly (viem o UCL a Oxbridge - hoci, Oxford to má rozÅ¡Ã*rené i na úľavy zo Å¡kolného, viac info o tom na ich stránke).
  dÃ*k za info ale hertfordshire, kam chcem isÅ¥, nič také neponúka takže smola!
  • 0 followers
  Offline

  ReputationRep:
  Inak... len tak pre zaujimavost... viem ze tu komunikujete o dolezitejsich veciach ako toto, ale uz ma to nejaky cas zaujima- no, je tu niekto okrem mna kto studuje, alebo planuje studovat, v Severnom Irsku? Bud na University of Ulster alebo na Queen's University? Lebo som tu na skole uz 3. rok, 2 roky som bola v Belfaste takmer vkuse... a este som sa so studentom-Slovakom nestretla a s Cechom len jednym, aj to tu prave koncil jediny semester co tu stravil cez ERASMUS... uz som pocula ze je to vraj neobvykle ist prave sem studovat, a naozaj si tu pripadam tak trochu 'sama' ... Ak niekto len uvazuje o tom ze by sa tam hlasil, rada sa podelim o skusenosti alebo poradim .
  • 5 followers
  Offline

  ReputationRep:
  Ludia, čo už chodÃ*te na Å¡koly, aj pracujete? dá sa to zvládaÅ¥ finančne? začÃ*nam maÅ¥ obavy, kedže teraz je taká blbá doba že žiadnu prácu ani nenájdem, aj ked budem chcieÅ¥ pracovaÅ¥ :/
  • 6 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by ivka)
  Ludia, čo už chodÃ*te na Å¡koly, aj pracujete? dá sa to zvládaÅ¥ finančne? začÃ*nam maÅ¥ obavy, kedže teraz je taká blbá doba že žiadnu prácu ani nenájdem, aj ked budem chcieÅ¥ pracovaÅ¥ :/
  Kde to pojdes?
  • 0 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by ivka)
  Ludia, čo už chodÃ*te na Å¡koly, aj pracujete? dá sa to zvládaÅ¥ finančne? začÃ*nam maÅ¥ obavy, kedže teraz je taká blbá doba že žiadnu prácu ani nenájdem, aj ked budem chcieÅ¥ pracovaÅ¥ :/
  Ahoj,

  já jedu v červenci do Londýna, abych si tam nÄ›co vydÄ›lala pÅ™edtÃ*m než nastoupÃ*m do Å¡koly v Å™Ã*jnu. VÄ›tÅ¡inou najdeÅ¡ nÄ›jakou brigádu pÅ™Ã*mo v campusu a nebo v okolnÃ*ch mÄ›stech... (pokud neopovrhujeÅ¡ rozlévánÃ*m kafe a rozváženÃ*m pizzy tÅ™eba). Ale co jsem se ptala, tak se to dá - jen musÃ*Å¡ mÃ*t pÅ™esný rozpočet a nÄ›jaký základ... hodnÄ› Å¡tÄ›stÃ*!
  • 13 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by ivka)
  Ludia, čo už chodÃ*te na Å¡koly, aj pracujete? dá sa to zvládaÅ¥ finančne? začÃ*nam maÅ¥ obavy, kedže teraz je taká blbá doba že žiadnu prácu ani nenájdem, aj ked budem chcieÅ¥ pracovaÅ¥ :/
  Pracuju na dohodu o provedenÃ* práce (takové zamÄ›stnánÃ* z domova pro jednu českou společnost), nenÃ* to extra velká částka, ale aspoň je to flexibilnÃ*.

  MyslÃ*m, že práce se najÃ*t dá, jen to chce mÃ*t trpÄ›livost, dÃ*vat se hodnÄ› kolem sebe (leckdy i podrobnÄ›) a hlavnÄ› si sehnat nÄ›co flexibilnÃ*ho, protože budeÅ¡ mÃ*t nejspÃ*Å¡ hodnÄ› roztahaný rozvrh a k tomu zkouÅ¡ky, takže by nebylo ideálnÃ*, kdybys kvůli tomu zanedbávala Å¡kolu. U nás na UCL vyvěšuje studentská unie inzeráty, kde se shánÃ* pracovnÃ* sÃ*la, a myslÃ*m, že na ostatnÃ*ch Å¡kolách je to obdobné. NabÃ*dka je vÃ*c než dostatečná.
  • 6 followers
  Offline

  ReputationRep:
  Dnes som dostal list od SAAS ze mi zaplatia tuition fee, Weeeee
  • 3 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by THESHade)
  Dnes som dostal list od SAAS ze mi zaplatia tuition fee, Weeeee
  Kdy ti napsali že ho poslali (myslÃ*m tÃ*m kdy to napsali na webu když se tam pÅ™ihlásÃ*Å¡). MnÄ› Å™ekli, že ho poslali 17., takže by mi snad mÄ›l zÃ*tra nebo pozÃ*tÅ™Ã* pÅ™ijÃ*t
  • 6 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by jakubk)
  Kdy ti napsali že ho poslali (myslÃ*m tÃ*m kdy to napsali na webu když se tam pÅ™ihlásÃ*Å¡). MnÄ› Å™ekli, že ho poslali 17., takže by mi snad mÄ›l zÃ*tra nebo pozÃ*tÅ™Ã* pÅ™ijÃ*t
  10teho ho poslali a 21 mi dosiel. Malo to trvat 7 dni ale co clovek caka od Slovenskej posty

  Ty sa kde hlasis? Mesto/Uni/Kurz?
  • 3 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by THESHade)
  10teho ho poslali a 21 mi dosiel. Malo to trvat 7 dni ale co clovek caka od Slovenskej posty

  Ty sa kde hlasis? Mesto/Uni/Kurz?
  Edinburgh Napier University - Computing

  Kam chodÃ*Å¡ ty? (co jsem tu tak zahlédl tak se mi zdálo, že už v UK studujeÅ¡)
  • 6 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by jakubk)
  Edinburgh Napier University - Computing

  Kam chodÃ*Å¡ ty? (co jsem tu tak zahlédl tak se mi zdálo, že už v UK studujeÅ¡)

  Nn, mal som gap year. Teraz pojdem do UK studovat prvy krat.
  Pojdem na Ethical Hacking kurs do Abertay Dundee (1hod vlakom od Edi)
  aj na Napier osm sa chcel hlasit, vyzera to ako fajn Uni, ale povedal som si ze to by som asi financne nezvladal tam (1.5x vyssie living cost ako v Dundee/Glasgow)
  A nepaci sa mi ze Edi nema metro Ale inac krasne mesto. je tam vela toho na obzeranie, atd. Takze urcite tam parkrat skocim pocas studia (kazdy rok to vydim aspon na dva vylety )
  • 3 followers
  Offline

  ReputationRep:
  (Original post by THESHade)
  Nn, mal som gap year. Teraz pojdem do UK studovat prvy krat.
  Pojdem na Ethical Hacking kurs do Abertay Dundee (1hod vlakom od Edi)
  aj na Napier osm sa chcel hlasit, vyzera to ako fajn Uni, ale povedal som si ze to by som asi financne nezvladal tam (1.5x vyssie living cost ako v Dundee/Glasgow)
  A nepaci sa mi ze Edi nema metro Ale inac krasne mesto. je tam vela toho na obzeranie, atd. Takze urcite tam parkrat skocim pocas studia (kazdy rok to vydim aspon na dva vylety )
  Jo takhle Tak se třeba v Edi někdy potkáme

Reply

Submit reply

Register

Thanks for posting! You just need to create an account in order to submit the post
 1. this can't be left blank
  that username has been taken, please choose another Forgotten your password?

  this is what you'll be called on TSR

 2. this can't be left blank
  this email is already registered. Forgotten your password?

  never shared and never spammed

 3. this can't be left blank

  6 characters or longer with both numbers and letters is safer

 4. this can't be left empty
  your full birthday is required
 1. By joining you agree to our Ts and Cs, privacy policy and site rules

 2. Slide the button to the right to create your account

  Slide to join now Processing…

Updated: June 7, 2014
New on TSR

Which unis are the poshest?

See what students perceive to be the classiest establishments in Britain

Article updates
Useful resources
Reputation gems:
You get these gems as you gain rep from other members for making good contributions and giving helpful advice.