Sponsored feature, Read in English


Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn mynd i’r brifysgol neu goleg eleni, dyma pryd y dylech wneud cais am eich cyllid i fyfyrwyr.

Hyd yn oed os nad oes gennych le wedi ei gadarnhau yn y brifysgol neu’r coleg, dylech ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr nawr. Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio yw ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk. Gallwch greu cyfrif cyllid i fyfyrwyr ar-lein yn defnyddio’ch prif ddewis o gwrs a gallwch newid hynny’n hwyrach os oes angen.


Beth allwch chi ei gael


Mae yna amrywiaeth eang o gefnogaeth ariannol ar gael i’ch cefnogi wrth i chi astudio. Gallech gael grantiau a bwrsariaethau (nad oes rhaid i chi eu talu yn ôl) a benthyciadau (y bydd rhaid i chi eu talu yn ôl). Ac yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, gallech gael help ariannol ychwanegol.

Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio amser llawn yn y Deyrnas Unedig wneud cais am Grant Ffioedd Dysgu gan Gyllid Myfyrwyr Cymru i dalu costau eu cwrs.

Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru ddetholiad o offer a chanllawiau defnyddiol i chi. Mae hyn yn cynnwys canllawiau ar ymgeisio, ad-dalu a’r help ychwanegol sydd ar gael os oes gennych chi anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu os oes gennych chi blant neu oedolyn dibynnol sy'n dibynnu arnoch yn ariannol. Mae gennym hefyd wybodaeth a chanllaw i rieni.


Dylech wylio ein fideos i gael cyngor arbenigol ar sut i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cyfrifiannell cyllid i fyfyrwyr i gael dyfynbris personol, yn eich caniatáu i weld faint allech ei gael tra byddwch yn astudio.
I gael mynediad ar unwaith i’r adnoddau defnyddiol hyn ac am ragor o wybodaeth, cofiwch ychwanegu’n gwefan i’ch ffefrynnau www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk a galw yn ôl yno’n rheolaidd.

Ac, i gael y newyddion diweddaraf, sicrhewch eich bod yn ein hoffi ar Facebook ac yn ein dilyn ar Twitter.

www.facebook.com/SFWales


www.twitter.com/SF_Wales