Cysyniadau Allweddol Addysg Grefyddol- Chwilio am ystyr

HideShow resource information
 • Created by: maredjz
 • Created on: 03-04-17 17:03

1. Parchedig Ofn

 • Rhywbeth sydd yn eich dychryn ond gyda help yr Arglwydd dydych chi ddim mor ofn
 • Ymdeimlad o ofn a pharch ar yr un pryd a chael ein syfdannu gan ymdeimlad o bresenoldeb Duw
 • Pab Catholig sydd yn clywed eich pechodau yn yr eglwys
1 of 6

Other questions in this quiz

2. Symbolaeth

 • Rhywbeth sydd yn cyfeirio at rhywbeth arall neu'n ei egluro
 • Logo mae pawb yn adnabod
 • Hidden meaning tu ol i'r text

3. Duw

 • Bod mwyaf y bydysawd. Ef greodd y byd. Ef yw'r holl wybodus a pwerus
 • Bod mawr e.e Creadwdwr a chynhalwir y byd. Y credir ei fod yr Un tu ol i bobpeth
 • Mae yna wahanol mathau o Dduw ond hwn yw'r un hollbwerus
 • Bod y byd. Ef yw'r byd mae'n rhaid ei garu

4. Bywyd ar ol marwolaeth

 • Lle mae eneidiau yn mynd ar ol marwolaeth. Math o fodolaeth sy'n dilyn bywyd corfforol
 • Lle mae'n enaid ni yn aros ar ol ar y ddaear ac yn dychryn pobl am byth
 • Bodolaeth sydd yn digwydd ar ol i ni cael ein claddu
 • Pan dani'n mynd i Valhalla neu Elysium

5. Datguddiad

 • Pan rydych chi'n darganfod rhywbeth sydd yn werthfawr i chi ond dydych chi heb sylweiddoli orblaen
 • Rhywbeth a oedd wedi ei guddio nes iddo gael ei ddangos neu ei egluro
 • Pan rydych chi o'r diwedd yn deall rhywbeth sydd wedi bod yn ddirgel i chi ar hyd eich oes diolch i arweiniaeth crefyddol

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Chwilio am Ystyr resources »