Siaradwyr Cymraeg? Any Welsh speakers on here?

Watch
Calsiwm_Silicad
Badges: 12
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#1
Report Thread starter 6 years ago
#1
Is there a thread for welsh speakers on here? I've searched for a while and haven't found anything! 'On i'n meddwl byse hi'n syniad dda i gael fforwm ar gyfer siaradwyr cymraeg fel ein bod yn gallu siarad am y sais hen iddynt deall!
0
reply
claireestelle
Badges: 22
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#2
Report 6 years ago
#2
(Original post by Calsiwm_Silicad)
Is there a thread for welsh speakers on here? I've searched for a while and haven't found anything! 'On i'n meddwl byse hi'n syniad dda i gael fforwm ar gyfer siaradwyr cymraeg fel ein bod yn gallu siarad am y sais hen iddynt deall!
Dydi na ddim thread ar tsr dwi'n meddwl. To be honest I ve not spoken it in 2 years so I m incredibly rusty myself
0
reply
Laomedeia
Badges: 21
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#3
Report 6 years ago
#3
Welsh is a dead language, kind of like latin. There arent many welsh speakers out there simply because there is no necessity to learn it. Gotsan gwirion:confused:
0
reply
Calsiwm_Silicad
Badges: 12
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#4
Report Thread starter 6 years ago
#4
(Original post by Laomedeia)
Welsh is a dead language, kind of like latin. There arent many welsh speakers out there simply because there is no necessity to learn it. Gotsan gwirion:confused:
To call it a dead language is factually incorrect. People speak it. I go to a welsh speaking school and do all my exams in Welsh. Where there's no need to learn it is another question altogether although to be fair one could argue that no languages are necessary except for one because that's all people need to communicate. I take it from your gotsan gwirion thingy that you speak welsh?
0
reply
Megaanm
Badges: 0
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#5
Report 6 years ago
#5
Helo. ( wow fi'n glyfar achos fi 'di gweithio hwn mas)
0
reply
Megaanm
Badges: 0
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#6
Report 6 years ago
#6
Ai dyma sut ti'n gweithio hwn?
0
reply
Calsiwm_Silicad
Badges: 12
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#7
Report Thread starter 6 years ago
#7
(Original post by Megaanm)
Ai dyma sut ti'n gweithio hwn?
Llongyfarchiadau Meg
0
reply
Calsiwm_Silicad
Badges: 12
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#8
Report Thread starter 6 years ago
#8
(Original post by Megaanm)
Ai dyma sut ti'n gweithio hwn?
Gan fod hyn yn thread Cymraeg , ti moen bach o chit chat ar nodweddion arddull Gail Fu Farw?
0
reply
Megaanm
Badges: 0
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#9
Report 6 years ago
#9
(Original post by Calsiwm_Silicad)
Gan fod hyn yn thread Cymraeg , ti moen bach o chit chat ar nodweddion arddull Gail Fu Farw?
Dim diolch. Mae'n well gennyf drafod nodweddion 11.12.82.
0
reply
Calsiwm_Silicad
Badges: 12
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#10
Report Thread starter 6 years ago
#10
(Original post by megaanm)
dim diolch. Mae'n well gennyf drafod nodweddion 11.12.82.
ac yna bloeddiodd y baban
a thoddi'r gaeafdydd
a chwalu'r distawrwydd
ac her ganrif newydd yn nychryn ei waedd
0
reply
ReubenGray
Badges: 0
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#11
Report 11 months ago
#11
Pwy sy'n meddwl mae hyn yw dysgrifiad da neu ddim? Sut allai wella? - Fi heb gorffen ond??

CYN DARLLEN Fy meddyliau o hyn yw'r ffaith bod pawb yn dal i'w gofio, a pha mor arbennig oedd ef i'r gymuned Gymreig, mae'r paragraff cyntaf hwn yn disgrifio'r coffa mewn sawl ffordd. Ar yr adeg hon, roedd Cymru'n 'eiddo' i'r Saeson, roedd Llewellyn yn brwydro fel arweinydd i dynnu'r Saeson ar wahân a gwneud Cymru'n annibynnol. Roedd yn gwybod bod gobaith o hyd i'r Cymry, a'i iaith yn bwysicaf oll. Claddwyd Llywelyn ger eglwys Domican, ac mae gan y gerdd hon lawer o gyfeiriadau.
PG1 "Daeth saith canrif ynghyd", mae wedi bod yn saith canrif ac rydym yn dal i gofio marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd, neu a elwir yn fwy dwys fel Llywelyn ein Llyw Olaf. Mae "Yn oerfel Cilmeri", man marwolaeth Tywysog Cymru olaf a ganwyd yng Nghymru, yn cynrychioli atgofion sydd trwy'r dref yng Nghilmeri ("a’r dail yn diferu atgofion"), yn cofio ei farwolaeth a pha mor arbennig oedd e. Awyrgylch oeraidd, tymor oer, marwolaeth ac mae’n rhoi’r syniad mae’n ddiwrnod rhewllyd. Mae'r frawddeg "a’r dail yn diferu atgofion" yn enghraifft o drosiad, gan roi'r syniad bod y dail yn atgofion pylu, nad ydyn nhw'n berthnasol wrth gwrs. Effaith y trosiad hwn yw dangos yr atgofion pylu trwy roi ymdeimlad o ddail yn cwympo o goed. Mae'r effaith yn pylu atgofion wrth i amser fynd yn ei flaen.
Rwy'n credu bod y paragraff cyntaf yn rhoi awyrgylch iasoer a thrist a naws cwestiynu. Rwy'n credu bod y paragraff cyntaf yn cael effaith fawr ar y coffa am Llywelyn, a'n bod ni'n dal i'w gofio, mae hyn yn cael effaith dda. Fy meddyliau o hyn yw'r ffaith bod pawb yn dal i'w gofio, a pha mor arbennig oedd ef i'r gymuned Gymreig, mae'r paragraff cyntaf hwn yn disgrifio'r coffa mewn sawl ffordd.
PG2 "Saith canrif o siarad", mae hyn yn rhoi'r argraff bod Cilmeri / y gymuned yn dal i siarad am gyflawniadau Llywelyn ein Llyw Olaf, fel y dywedwyd yn "am orchestion hen oesau". Dathlu llwyddiannau Llewellyn. Atgofion da'r gorffennol, wedi treulio saith canrif yn edrych yn hiraethus ar ein gorffennol. “Dydd yn gymylau gwelwon” Lliw llwyd yn cyfleu tristwch, diflastod, anhapusrwydd, sefyllfa druenus, Dod yn dywysog olaf i gael ei eni yng Nghymru, i ddathlu hefyd y cydweithrediad â'r Brenin Harri III i wneud Cymru a Lloegr ar wahân ac yn fuddiol. Mae "a'r dydd yn gymylau gwelwon" yn enghraifft o Trosiad. Yr effaith y mae'r Trosiad hwn yn ei rhoi yw tywydd ofnadwy'r dydd. "Sefyll ar erchwyn y dibyn" Mae hyn yn awgrymu bo ni’n bron yn troi'n Saeson, perygl o golli ein hiaith a'n hunaniaeth. "Traed bron fferru’n hunfan" mae hyn yn dadansoddi. Ddim yn brwydro yn ôl, ildio i'r Saes, wedi rhewi, ddim eisiau i frwydro yn ôl.
0
reply
X

Quick Reply

Attached files
Write a reply...
Reply
new posts
Back
to top
Latest
My Feed

See more of what you like on
The Student Room

You can personalise what you see on TSR. Tell us a little about yourself to get started.

Personalise

Have you ever considered or are you currently considering an apprenticeship?

Yes, I am actively considering an apprenticeship (66)
12.24%
I am actively considering an alternative to uni that isn't an apprenticeship (9)
1.67%
I have considered an apprenticeship but it's not for me (141)
26.16%
I am considering a degree apprenticeship (44)
8.16%
I haven't considered an apprenticeship (261)
48.42%
Something else (let us know in the thread!) (18)
3.34%

Watched Threads

View All