Join TSR now and get answers to all your questions about uniSign up now

Teeth whitening/gwynnu dannedd**

University Navigation

  • Thread Starter
  Offline

  0
  ReputationRep:
  Helo, fi'n gweithio ar raglen i bobl ifanc am teeth whitening ac yn edrych am enghreifftiau o bobl ifanc sydd wedi cael e ac o ganlyniad mae wedi achosi rhywfath o niwed i'r dannedd neu i'r ceg. Neu bod nhw wedi talu i gael e gan rywun sy ddim yn deintydd - a dyw e ddim wedi gweithio. Os ydych chi wedi cael e ac yn hapus i siarad, rhoi wybod Diolch yn fawr. Beth
  Online

  3
  ReputationRep:
  Beth Diwrnod Da. Sut wyt ti ? Er nad fi wedi defnyddio gwasanaeth gwynnu dannedd i wyf yn ymwybodol o'r mater hwn. Mae'n wych eich bod yn gwneud y werin ifanc yma yn ymwybodol hefyd! arth
 
 
 
Write a reply… Reply
Submit reply
Updated: October 7, 2016
TSR Support Team

We have a brilliant team of more than 60 Support Team members looking after discussions on The Student Room, helping to make it a fun, safe and useful place to hang out.

Poll
Do you have exam superstitions?

The Student Room, Get Revising and Marked by Teachers are trading names of The Student Room Group Ltd.

Register Number: 04666380 (England and Wales), VAT No. 806 8067 22 Registered Office: International House, Queens Road, Brighton, BN1 3XE

Quick reply
Reputation gems: You get these gems as you gain rep from other members for making good contributions and giving helpful advice.