Hey there! Sign in to join this conversationNew here? Join for free
Turn on thread page Beta

Can we ban K-Pop dance groups before the TSR Community Awards 2018 launch? watch

  Offline

  20
  ReputationRep:
  Spoiler:
  Show
  Hiya Barbie Salut Ken!
  Voulez-vous faire un tour?
  Bien sûr Ken Sauter dans
  Je suis une fille Barbie,
  dans un monde de Barbie
  La vie en plastique,
  c'est fantastique
  Tu peux me brosser les cheveux,
  me déshabiller partout
  Imagination, la vie est ta création
  Allez Barbie, allons faire la fête!
  Je suis une fille Barbie,
  dans un monde de Barbie
  La vie en plastique,
  c'est fantastique
  Tu peux me brosser les cheveux,
  me déshabiller partout
  Imagination, la vie est ta création
  Je suis une fille blonde bimbo,
  dans un monde fantastique
  Habille-moi, fais-le bien,
  je suis ta poupée
  Tu es ma poupée,
  rock'n'roll, sens le glamour en rose
  Embrasse-moi ici,
  touche-moi là-bas,
  hanky panky
  Tu peux toucher
  tu peux jouer si vous dites
  "je suis toujours à vous"
  Je suis une fille Barbie,
  dans un monde de Barbie
  La vie en plastique,
  c'est fantastique
  Tu peux me brosser les cheveux,
  me déshabiller partout
  Imagination, vie ...


  https://culturebox.francetvinfo.fr/s...arp1665889.jpg
  • TSR Support Team
  Offline

  21
  ReputationRep:
  TSR Support Team
  :teeth:

  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  1982
  Posted on the TSR App. Download from Apple or Google Play
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  1984
  Posted on the TSR App. Download from Apple or Google Play
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  1985
  Posted on the TSR App. Download from Apple or Google Play
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  86
  Posted on the TSR App. Download from Apple or Google Play
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  87
  Posted on the TSR App. Download from Apple or Google Play
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  88
  Posted on the TSR App. Download from Apple or Google Play
  • TSR Support Team
  Offline

  21
  ReputationRep:
  TSR Support Team
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  89
  Posted on the TSR App. Download from Apple or Google Play
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  91
  • TSR Support Team
  Offline

  21
  ReputationRep:
  TSR Support Team


  Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna, heter hon
  Och hon kan banna, banna dig så hårt
  Hon röjer upp i våran kanal
  Jag vill berätta för dig, att jag känner en bot

  Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna, heter hon
  Och hon kan banna, banna dig så hårt
  Hon röjer upp i våran kanal
  Jag vill berätta för dig, att jag känner en bot

  Som alltid vaktar alla som är här
  Och som ser till att vi blir utan besvär
  Det finns ingen take-over som lyckas
  Kom ihåg att det är jag som känner en bot

  En bot som ingen, ingen annan slår
  Och hon kan kicka utan att du får
  Hon gör sig av med alla som spammar
  Ja, inget kan slå våran bot
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  92
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  This forum is supported by:
  • TSR Support Team
  Offline

  21
  ReputationRep:
  TSR Support Team
  (Original post by 04MR17)
  92
  Boten anna tho
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  (Original post by Snufkin)
  Boten anna tho
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  :danceboy:
  • TSR Support Team
  Offline

  21
  ReputationRep:
  TSR Support Team
  (Original post by 04MR17)
  Ur a bit young for me soz :no:

  BOTEN ANNA
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  :party2:
  • Community Assistant
  • Political Ambassador
  Offline

  22
  ReputationRep:
  Community Assistant
  Political Ambassador
  2000
  :woo:
 
 
 
Poll
“Yanny” or “Laurel”
Useful resources

Quick Link:

Unanswered Forum Games Threads

Groups associated with this forum:

View associated groups

The Student Room, Get Revising and Marked by Teachers are trading names of The Student Room Group Ltd.

Register Number: 04666380 (England and Wales), VAT No. 806 8067 22 Registered Office: International House, Queens Road, Brighton, BN1 3XE

Write a reply...
Reply
Hide
Reputation gems: You get these gems as you gain rep from other members for making good contributions and giving helpful advice.