Make it More Personal Computer-ey !!

Watch
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#1
Report Thread starter 4 months ago
#1
in the digital age we all use some kind of computing device... let's use punnage to explore these technological marvels

Ram-bo

Spoiler:
Show
one of those films which sticks in the memory :teehee:


0
reply
mnot
Badges: 20
Rep:
?
#2
Report 4 months ago
#2
The windows & the willows
Malware on a G string
The keyboard to the mint
1
reply
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#3
Report Thread starter 4 months ago
#3
(Original post by mnot)
The windows & the willows
Malware on a G string
The keyboard to the mint
:woo: a fine hat trick of punnage mnot :congrats:

#2 is especially good :yep:

the people of Poland are lovin' it :borat:

Name: agreecemedal.png
Views: 7
Size: 184.6 KB

Szanowni Klienci,
proszę nie tańczyć oberka w szatniach.
Energiczne ruchy i podskoki zawsze kończą się
uszkodzeniem zasłon, a czasem złamaniem kończyn.
Zapraszamy do wykonywania tej czynności na parkingu.
Wystarczy porozmawiać z wielką Kunegundą,
a ona wyrzuci pachołki.

Grzegorz Włodzimierz Żyłka

Zastępca zastępcy kierownika żywych tańców i tak dalej


Spoiler:
Show
Dear customers,
please do not dance the oberek in the cloakrooms.
Vigorous movements and jumps always end up
damaging the curtains and sometimes breaking the limbs.
We invite you to do this in the parking lot.
It is enough to talk to the great Cunegunda
and she will put out the cones.

Grzegorz Włodzimierz Żyłka

Deputy deputy director of lively dances and that
1
reply
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#4
Report Thread starter 4 months ago
#4
it is time to power down & go into hibernation

:wavey:

culater2day
0
reply
meddad
Badges: 17
Rep:
?
#5
Report 4 months ago
#5
My computer sings to me - it's Adele
1
reply
meddad
Badges: 17
Rep:
?
#6
Report 4 months ago
#6
Just installed Astra Zeneca on my PC - antivirus protection
0
reply
ghostwalker
 • Study Helper
Badges: 17
#7
Report 4 months ago
#7
Thoroughly Modem Milly

Mouse M.D

My Name is URL

Byte Me!
0
reply
meddad
Badges: 17
Rep:
?
#8
Report 4 months ago
#8
Ransomware this morning before breakfast - now I'm not sure if I'm a jogger or a hacker.
0
reply
meddad
Badges: 17
Rep:
?
#9
Report 4 months ago
#9
IP addresses
Attached files
0
reply
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#10
Report Thread starter 4 months ago
#10
(Original post by meddad)
My computer sings to me - it's Adele

Just installed Astra Zeneca on my PC - antivirus protection

Ransomware this morning before breakfast - now I'm not sure if I'm a jogger or a hacker.

IP addresses
:woo: well formatted punnage Sire !! :congrats:

i was slightly worried to see that Nelson's column seems to have been repurposed :eek:

Name: nelcol.png
Views: 8
Size: 76.4 KB

the people of Poland enjoy your update

Name: agreecemedal.png
Views: 7
Size: 184.6 KB

Panowie,
może zgubiliście swoją krakuskę?
duża Wiktoria, ogrodniczka, znalazła dziś wcześnie
rano w arboretum Lecha Wałęsy.
Znajdował się obok damskiego bursztynowego naszyjnika.
Jeśli myślisz, że ten kapelusz może należeć do ciebie,
po prostu wpadnij do recepcji i porozmawiaj
dyskretnie z wielką Wisławą.
Opiekuje się nim w swojej specjalnej
szafce wraz z różnymi instrumentami
muzycznymi i tak dalej.
Jeśli chcesz od razu usunąć plamy,
ma łagodny detergent i gąbkę.

Wincenty Arkadiusz Świątkowski

Zastępca asystenta kierownika ds. Brakujących nakryć głowy i tak dalej

Spoiler:
Show
Gentlemen,
maybe you've lost your krakuska?
Big Wiktoria, the gardening girl,
found one in the Lech Wałęsa arboretum early this morning.
It was located next to a woman's amber necklace.
If you think this hat might be yours,
just drop by the reception desk and talk discreetly
to the great Wisława.
She looks after it in her special cabinet
along with various musical instruments and that.
If you would like to remove the stains right away
she has a mild detergent and a sponge.

Wincenty Arkadiusz Świątkowski

Deputy assistant manager for missing hats and that
0
reply
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#11
Report Thread starter 4 months ago
#11
(Original post by ghostwalker)
Thoroughly Modem Milly

Mouse M.D

My Name is URL

Byte Me!
:woo: these are next-generation quantum enabled smart puns Sir Ghostie !! :yay:

my favorites are #1 and #3 :rofl:

Name: tier1party.jpg
Views: 7
Size: 48.9 KB

Name: agreecemedal.png
Views: 5
Size: 184.6 KB

Panowie,
jutro wieczorem panie odbędą swój doroczny
twerkathon charytatywny w centrum tenisowym Marie Curie.
W tym roku dochody zostaną przeznaczone
na pomoc sportowcom Space Hopper w wyjściu z blokady.
Jeśli chcesz obserwować to wyjątkowe wydarzenie
z dyskretnej odległości, po prostu wpadnij do recepcji
i porozmawiaj z wielką Oliwią.
Ma wybór potężnego sprzętu optycznego
pozostawionego przez Wehrmacht w 1944 roku.
Te teleskopy, lornetki i które są dostępne do
wynajęcia za niewielką opłatą.

Wincenty Arkadiusz Świątkowski

Zastępca asystenta managera tańca i tak dalej

Spoiler:
Show
Gentlemen,
tomorrow evening the ladies will be performing
their annual charity twerkathon in the Marie Curie tennis center.
This year the proceeds go to helping Space Hopper athletes
to bounce back from lockdown.
If you would like to observe this special event
from a discreet distance just pop along to reception
and have a word with big Oliwia.
She has a selection of powerful optical equipment
left behind by the Wehrmacht in 1944.
These telescopes, binoculars and that
are available to hire for a modest fee.

Wincenty Arkadiusz Świątkowski

Deputy Assistant Manager of dancing and that
Last edited by the bear; 4 months ago
0
reply
meddad
Badges: 17
Rep:
?
#12
Report 4 months ago
#12
(Original post by the bear)
:woo: well formatted punnage Sire !! :congrats:

i was slightly worried to see that Nelson's column seems to have been repurposed :eek:

Name: nelcol.png
Views: 8
Size: 76.4 KB
Yes, it's really crap 😄
Attached files
0
reply
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#13
Report Thread starter 4 months ago
#13
F*&% the Rom

Spoiler:
Show
tfw when your firmware modules stop working


Spoiler:
Show
Name: ftp2.png
Views: 4
Size: 330.0 KB
0
reply
ROTL94
Badges: 20
Rep:
?
#14
Report 4 months ago
#14
I'd like to welcome the newest member of the force, P.C. Terminal
0
reply
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#15
Report Thread starter 4 months ago
#15
(Original post by ROTL94)
I'd like to welcome the newest member of the force, P.C. Terminal
:woo: nice one ROTL :congrats:

Name: aboris.png
Views: 3
Size: 194.5 KB
0
reply
nulli tertius
Badges: 21
Rep:
?
#16
Report 4 months ago
#16
Debbie Reynold’s Tandy’s In Love

Master and Commodore

Antique Acorns

Fireball ZX-80
0
reply
Joinedup
Badges: 20
Rep:
?
#17
Report 4 months ago
#17
Modem Brown - The Stranglers

https://youtu.be/-W4LvJ2tdvk
0
reply
a_w_
Badges: 15
Rep:
?
#18
Report 4 months ago
#18
Hello from the other sliiiiide by adele
0
reply
the bear
Badges: 20
Rep:
?
#19
Report Thread starter 4 months ago
#19
(Original post by nulli tertius)
Debbie Reynold’s Tandy’s In Love

Master and Commodore

Antique Acorns

Fireball ZX-80
:woo: thank you for these puns from the dawn of computing Sir Nulli :adore:
you will be the Victor... i am being Sirius :teehee:

the people of Poland are lovin' it

Name: agreecemedal.png
Views: 5
Size: 184.6 KB

Panowie,
może zgubiliście Sukę?
Wcześnie rano duża Walentyna, stajenka,
znalazła jednego pod drzewem orzecha
włoskiego za minimartem Pierre'a Curie.
Jeśli uważasz, że ten instrument strunowy
może należeć do Ciebie,
po prostu wpadnij do recepcji i porozmawiaj
z wielką Wiolettą.
Opiekuje się nim w swojej specjalnej
szafce wraz z różnymi czapkami, spodniami,
naszyjnikami i strojami ślubnymi.

Bartłomiej Szczepan Ślężak

Zastępca asystenta managera skrzypiec i tak dalej


Spoiler:
Show
Gentlemen,
perhaps you have mislaid your Suka ?
early this morning big Walentyna the stable girl
found one under the walnut tree behind the Pierre Curie minimart.
If you think this stringed instrument might belong to you,
just pop along to reception and have a word with big Wioletta.
She is looking after it in her special cupboard
along with various hats, trousers,
necklaces and wedding garments.

Bartłomiej Szczepan Ślężak

Deputy Assistant Manager of fiddles and that
0
reply
a_w_
Badges: 15
Rep:
?
#20
Report 4 months ago
#20
Btw u should do make it more luminous ey. The puns would be lit
0
reply
X

Quick Reply

Attached files
Write a reply...
Reply
new posts
Back
to top
Latest
My Feed

See more of what you like on
The Student Room

You can personalise what you see on TSR. Tell us a little about yourself to get started.

Personalise

Feeling behind at school/college? What is the best thing your teachers could to help you catch up?

Extra compulsory independent learning activities (eg, homework tasks) (2)
5.71%
Run extra compulsory lessons or workshops (7)
20%
Focus on making the normal lesson time with them as high quality as possible (4)
11.43%
Focus on making the normal learning resources as high quality/accessible as possible (3)
8.57%
Provide extra optional activities, lessons and/or workshops (11)
31.43%
Assess students, decide who needs extra support and focus on these students (8)
22.86%

Watched Threads

View All
Latest
My Feed

See more of what you like on
The Student Room

You can personalise what you see on TSR. Tell us a little about yourself to get started.

Personalise