Defnyddio Cymraeg yn eich bywyd / Using Welsh in your life

Watch
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#1
Report Thread starter 1 month ago
#1
Haia pawb/Hello all,

Sut ydach chi'n byw eich bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg? Pan mi fydda i'n symud i Gymru'r flwyddyn nesaf, rydw i ei isio defnyddio pob dydd! Sut ydw i'n gwneud hyn?

How do you live your life through the medium of Welsh? When I move to Wales next year, I want to use it every day! How do I do this?

Diolch yn fawr / Thanks a lot!
Nathan x
0
reply
Allyson2020
Badges: 13
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#2
Report 1 month ago
#2
There's translate programme on Google you can use to learn the Welsh words .hi
fàilte bho phrìomh-bhaile na h-Alba
im bho àrd-thìrean na h-Alba agus is urrainn dhomh beagan gaelic a bhruidhinn.
an dòchas gun còrd e riut a bhith a ’gluasad gu wales, feuch leabhraichean a lorg air a’ Chuimris ann an leabharlannan no dèan clas latha no oidhche sa cholaiste gus a h-ionnsachadh.


Hi
welcome from the capital of scotland
im from the highlands of scotland and i can speak some gaelic.
hope you enjoy moving to wales, try finding books on the welsh language in libraries or do a day or night class at college to learn it.Helo
croeso o brifddinas yr Alban
im o ucheldiroedd yr Alban a gallaf siarad rhywfaint o gaelic.
gobeithio y byddwch chi'n mwynhau symud i wales, ceisiwch ddod o hyd i lyfrau ar y Gymraeg mewn llyfrgelloedd neu wneud dosbarth dydd neu nos yn y coleg i'w ddysgu.
0
reply
ForestShadow
Badges: 22
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#3
Report 1 month ago
#3
2
reply
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#4
Report Thread starter 1 month ago
#4
(Original post by Allyson2020)
There's translate programme on Google you can use to learn the Welsh words .hi
fàilte bho phrìomh-bhaile na h-Alba
im bho àrd-thìrean na h-Alba agus is urrainn dhomh beagan gaelic a bhruidhinn.
an dòchas gun còrd e riut a bhith a ’gluasad gu wales, feuch leabhraichean a lorg air a’ Chuimris ann an leabharlannan no dèan clas latha no oidhche sa cholaiste gus a h-ionnsachadh.


Hi
welcome from the capital of scotland
im from the highlands of scotland and i can speak some gaelic.
hope you enjoy moving to wales, try finding books on the welsh language in libraries or do a day or night class at college to learn it.Helo
croeso o brifddinas yr Alban
im o ucheldiroedd yr Alban a gallaf siarad rhywfaint o gaelic.
gobeithio y byddwch chi'n mwynhau symud i wales, ceisiwch ddod o hyd i lyfrau ar y Gymraeg mewn llyfrgelloedd neu wneud dosbarth dydd neu nos yn y coleg i'w ddysgu.
Hey,

Thanks for the suggestion but I already speak Welsh!

That's cool! How did you learn Gaelic?

Thanks,
Nathan
0
reply
CoolCavy
Badges: 20
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#5
Report 1 month ago
#5
Saracen's Fez
0
reply
Saracen's Fez
Badges: 20
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#6
Report 1 month ago
#6
(Original post by nathan.wain)
Haia pawb/Hello all,

Sut ydach chi'n byw eich bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg? Pan mi fydda i'n symud i Gymru'r flwyddyn nesaf, rydw i ei isio defnyddio pob dydd! Sut ydw i'n gwneud hyn?

How do you live your life through the medium of Welsh? When I move to Wales next year, I want to use it every day! How do I do this?

Diolch yn fawr / Thanks a lot!
Nathan x
Diolch am y tag CoolCavy!

Haia!

Fy nghwestiwn cynta' ydy, pam wyt ti'n symud i Gymru? Dw i'n gweithio drwy'r Gymraeg (yng Nghaerdydd) pob dydd ond oherwydd bod hi'n rhan o fy swydd. Gan fy mod i'n gweithio yn y sector cyhoeddus, mae 'na dyletswydd arnon ni i gynnig gwasanaethau dwyieithog, felly gen i nifer o gyd-weithwyr sy hefyd yn gallu siarad Cymraeg, a dan ni'n siarad yr iaith yn gwbl naturiol wrth gyfathrebu yn broffesiynol ac yn gymdeithasol.

Os wyt ti'n dod yma i astudio, yn sicr bydd 'na GymGym (cymdeithas i siaradwyr Cymraeg) yn dy brifysgol, a bydd cyfle i ddod i nabod siaradwyr eraill. Os wyt ti'n dod am waith, a ti'n gweithio drwy'r Saesneg, falle bydd rhaid edrych ymhellach yn y cymuned. Os wyt ti yn y Fro Gymraeg neu yng Nghaerdydd, bydd cyfleon i siarad Cymraeg, yn dibynnu ar dy ddiddordebau, e.e. dw i'n defnyddio hi yn rheolaidd achos dw i'n aelod actif o Blaid Cymru, ond dydy hynny ddim ond yn opsiwn os wyt ti'n rhannu'r fath yna o wleidyddiaeth, wrth gwrs! :lol:

Translation (if we still have to do this by post 6)

Thanks for the tag CoolCavy!

Hi

My first question is, why are you moving to Wales? I work through Welsh (in Cardiff) every day because it's part of my job. As I work in the public sector, we've got a duty to offer bilingual services, so I've got a number of colleagues who can also speak Welsh, and we speak Welsh completely naturally both professionally and socially.

If you're coming to study, there'll certainly be a GymGym (society for Welsh speakers) in your university, and there'll be an opportunity to get to know other speakers. If you're coming for work, and you're working through Englis, you might need to look further into the community. If you're in the Welsh-speaking heartlands or in Cardiff then there'll be opportunities to speak Welsh, depending on your interests, e.g. I use it regularly because I'm an active member of Plaid Cymru, but of course this is only an option if you share that sort of politics! :lol:
0
reply
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#7
Report Thread starter 1 month ago
#7
(Original post by Saracen's Fez)
Diolch am y tag CoolCavy!

Haia!

Fy nghwestiwn cynta' ydy, pam wyt ti'n symud i Gymru? Dw i'n gweithio drwy'r Gymraeg (yng Nghaerdydd) pob dydd ond oherwydd bod hi'n rhan o fy swydd. Gan fy mod i'n gweithio yn y sector cyhoeddus, mae 'na dyletswydd arnon ni i gynnig gwasanaethau dwyieithog, felly gen i nifer o gyd-weithwyr sy hefyd yn gallu siarad Cymraeg, a dan ni'n siarad yr iaith yn gwbl naturiol wrth gyfathrebu yn broffesiynol ac yn gymdeithasol.

Os wyt ti'n dod yma i astudio, yn sicr bydd 'na GymGym (cymdeithas i siaradwyr Cymraeg) yn dy brifysgol, a bydd cyfle i ddod i nabod siaradwyr eraill. Os wyt ti'n dod am waith, a ti'n gweithio drwy'r Saesneg, falle bydd rhaid edrych ymhellach yn y cymuned. Os wyt ti yn y Fro Gymraeg neu yng Nghaerdydd, bydd cyfleon i siarad Cymraeg, yn dibynnu ar dy ddiddordebau, e.e. dw i'n defnyddio hi yn rheolaidd achos dw i'n aelod actif o Blaid Cymru, ond dydy hynny ddim ond yn opsiwn os wyt ti'n rhannu'r fath yna o wleidyddiaeth, wrth gwrs! :lol:

Translation (if we still have to do this by post 6)

Thanks for the tag CoolCavy!

Hi

My first question is, why are you moving to Wales? I work through Welsh (in Cardiff) every day because it's part of my job. As I work in the public sector, we've got a duty to offer bilingual services, so I've got a number of colleagues who can also speak Welsh, and we speak Welsh completely naturally both professionally and socially.

If you're coming to study, there'll certainly be a GymGym (society for Welsh speakers) in your university, and there'll be an opportunity to get to know other speakers. If you're coming for work, and you're working through Englis, you might need to look further into the community. If you're in the Welsh-speaking heartlands or in Cardiff then there'll be opportunities to speak Welsh, depending on your interests, e.g. I use it regularly because I'm an active member of Plaid Cymru, but of course this is only an option if you share that sort of politics! :lol:
Haia,

Dwi'n symud i Gymru achos dwi'n mynd i Brifysgol Bangor y flwyddyn nesa! Mae'n cwl bod wyt ti'n gweithio drwy'r Gymraeg!

Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am flwyddyn a dwi ei wedi caru llawer!! Mae gen i ffrindau sy'n siarad Cymraeg ond maen nhw'n siarad De Cymraeg a dwi'n siarad Gogledd Cymraeg haha!

Dwi'n mynd i astudio'r ieithyddaieth ac ieithoedd modern a hefyd dwi isio ysgrifennu fy ngwaith yn Gymraeg (gobeithio)!

Wyt ti'n meddwl fod fy Nghymraeg ydy'n da? (Sorri am y camgymeriadau)


Diolch yn fawr,
Nathan x
0
reply
Allyson2020
Badges: 13
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#8
Report 1 month ago
#8
(Original post by nathan.wain)
Hey,

Thanks for the suggestion but I already speak Welsh!

That's cool! How did you learn Gaelic?

Thanks,
Nathan
Hi Nathan,

Ok that's good you already speak welsh but I think the suggestion's from post #6 is something to look into as well.

dh ’ionnsaich mi gaelic nuair a bha mi san sgoil mar a bha mar phàirt den fhoghlam againn ach cha do bhruidhinn mi mòran mu dheidhinn anns na 13 bliadhna a dh’ fhalbh air sgàth gluasad air falbh bhon bhaile agam airson ceum oilthigh agus an uairsin a dhol gu dreuchd mar bhanaltram


dysgais gaelic pan oeddwn yn yr ysgol fel yr oedd yn rhan o'n haddysg ond heb ei siarad fawr ddim yn ystod y 13 blynedd diwethaf oherwydd symud i ffwrdd o fy nhref enedigol ar gyfer gradd prifysgol ac yna mynd i yrfa fel nyrs


i learnt gaelic when i was at school as was part of our education but not really spoken it much in last 13 years due to moving away from my home town for university degree and then going into career as nurse but trying best to rekindled things so it's easier when I'm back home visiting. Good luck with Welsh move x
1
reply
Saracen's Fez
Badges: 20
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#9
Report 1 month ago
#9
(Original post by nathan.wain)
Haia,

Dwi'n symud i Gymru achos dwi'n mynd i Brifysgol Bangor y flwyddyn nesa! Mae'n cwl bod wyt ti'n gweithio drwy'r Gymraeg!

Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am flwyddyn a dwi ei wedi caru llawer!! Mae gen i ffrindau sy'n siarad Cymraeg ond maen nhw'n siarad De Cymraeg a dwi'n siarad Gogledd Cymraeg haha!

Dwi'n mynd i astudio'r ieithyddaieth ac ieithoedd modern a hefyd dwi isio ysgrifennu fy ngwaith yn Gymraeg (gobeithio)!

Wyt ti'n meddwl fod fy Nghymraeg ydy'n da? (Sorri am y camgymeriadau)


Diolch yn fawr,
Nathan x
Wel fedra i addo i ti, bydd 'na llawer o gyfleoedd ym Mangor i ddefnyddio dy Gymraeg, o fewn y brifysgol ac yn y ddinas! Mae'n ardal lle mae'r iaith yn gref yn y gymuned a mae 'na llawer o fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg hefyd.

Roeddwn i am ofyn i ti am dy daith ddysgu! Wyt ti wedi dysgu jyst oherwydd diddordeb? Mae dy Gymraeg yn dda iawn am rywun sydd ddim ond wedi bod yn dysgu am flwyddyn, ac o du allan i Gymru hefyd! Dydy dy ramadeg ddim yn berffaith eto, ond yn sicr dw i ddim yn cael unrhyw broblemau yn dy ddeall di o gwbl.

Gyda llaw, wnes i ieithoedd modern ac ieithyddiaeth yn y brifysgol hefyd! Pa ieithoedd wyt ti'n mynd i astudio?

Cyfieithiad/Translation
Well I can certainly promise you that there'll be loads of opportunities in Bangor to use your Welsh, within the university and in the city! It's an area where the language is strong in the community and there are lots of students who speak Welsh too.

I was going to ask you about your learning journey! Did you just learn out of interest? Your Welsh is very good for someone who has only been learning for a year, and from outside Wales as well! Your grammar isn't perfect yet, but I certainly I don't have any problems understanding you at all.

By the way, I did modern languages and linguistics at uni too! Which languages are you going to be studying?
0
reply
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#10
Report Thread starter 1 month ago
#10
Haia,

Oh gwych! Dwi’n ei caru ‘na ym Mangor!

Mi wnes i ddysgu Cymraeg achos dwi’n linguist a dwi wastad wedi bod isio dysgu Cymraeg! Ah diolch! Dwi’n caru’r iaith Gymraeg!

Ie haha, dwi’n gwybod bod dydy fy Nghymraeg ddim yn berffaith (eto) ond dwi ei isio ymarfer! Ond dwi’n falch bod rwyt ti’n dallt i fi!

Oooo, dwi’n mynd astudio sbaeneg (Lefel A ar ôl) efo Galician (ac ieithyddiaeth wrth gwrs)! Dwi’n astudio Ffrangeg, Sbaeneg, ac Iaith Saesneg am fy Lefelau A ar hyn o bryd. Dwi’n caru ieithoedd!! Mor diddorol!!

(Gyda llaw, wyt ti’n medru tynnu sylw fy gramadeg drwg plis haha)

Diolchhh,
Nathan x
0
reply
Allyson2020
Badges: 13
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#11
Report 1 month ago
#11
(Original post by nathan.wain)
Haia,

Oh gwych! Dwi’n ei caru ‘na ym Mangor!

Mi wnes i ddysgu Cymraeg achos dwi’n linguist a dwi wastad wedi bod isio dysgu Cymraeg! Ah diolch! Dwi’n caru’r iaith Gymraeg!

Ie haha, dwi’n gwybod bod dydy fy Nghymraeg ddim yn berffaith (eto) ond dwi ei isio ymarfer! Ond dwi’n falch bod rwyt ti’n dallt i fi!

Oooo, dwi’n mynd astudio sbaeneg (Lefel A ar ôl) efo Galician (ac ieithyddiaeth wrth gwrs)! Dwi’n astudio Ffrangeg, Sbaeneg, ac Iaith Saesneg am fy Lefelau A ar hyn o bryd. Dwi’n caru ieithoedd!! Mor diddorol!!

(Gyda llaw, wyt ti’n medru tynnu sylw fy gramadeg drwg plis haha)

Diolchhh,
Nathan x
tapadh leat airson an riochdaire mar thaing

deagh fhortan le rudan ann an wales xxdiolch am i'r cynrychiolydd gael ei werthfawrogi

pob lwc gyda phethau yn wales xx
0
reply
Saracen's Fez
Badges: 20
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#12
Report 1 month ago
#12
(Original post by nathan.wain)
Haia,

Oh gwych! Dwi’n ei caru ‘na ym Mangor!

Mi wnes i ddysgu Cymraeg achos dwi’n linguist a dwi wastad wedi bod isio dysgu Cymraeg! Ah diolch! Dwi’n caru’r iaith Gymraeg!

Ie haha, dwi’n gwybod bod dydy fy Nghymraeg ddim yn berffaith (eto) ond dwi ei isio ymarfer! Ond dwi’n falch bod rwyt ti’n dallt i fi!

Oooo, dwi’n mynd astudio sbaeneg (Lefel A ar ôl) efo Galician (ac ieithyddiaeth wrth gwrs)! Dwi’n astudio Ffrangeg, Sbaeneg, ac Iaith Saesneg am fy Lefelau A ar hyn o bryd. Dwi’n caru ieithoedd!! Mor diddorol!!

(Gyda llaw, wyt ti’n medru tynnu sylw fy gramadeg drwg plis haha)

Diolchhh,
Nathan x
Ah, diddorol! Ffrangeg ac Almaeneg wnes i. Wnes i Sbaenaeg fel lefel-A ond roedd gen i mwy o ddiddordeb mewn dysgu Almaeneg fel iaith newydd yn y brifysgol! A dw i erioed wedi clywed am brifysgol yn cynnig Galisieg fel iaith, felly mae honno'n swnio fel cyfle gwych hefyd.

Translation
Ah, interesting! I did French and German. I did Spanish as an A-level but I was more interested in learning German from scratch at uni! And I've never heard of a uni offering Galician as a language, so that sounds like a great opportunity too.


Some grammar pointers

linguist = ieithydd, wrth gwrs

dwi’n gwybod bod dydy
Welcome to the fun of the subordinate clause! You can only use bod to introduce a subordinate clause if it's replacing a normal present tense form of bod (i.e. dw i, rwyt ti, mae o, etc.). When you have this situation, bod replaces the finite verb, so it's dw i'n gwybod bod fy Nghymraeg ddim yn berffaith. If you're using a different finite verb and it comes at the start of the sentence, you just use the verb, e.g. imperfect dw i'n gwybod doedd fy Nghymraeg ddim yn berffaith. And if you're using a construction where you bring a different element to the front of the sentence (see my second sentence in this reply) then you introduce the subordinate clause with mai (not to be confused with mae), or taw in the south, e.g. dw i'n gwybod mai nid perffaith ydy fy Nghymraeg.

rwyt ti’n dallt i fi
My Welsh teacher in high school really hated dallt for deall (it's not completely clear where the t comes from!), but lots of people say it, especially in the north. But it doesn't need a preposition, it's just rwyt ti'n deall/dallt fi, or if you want to be more formal rwyt ti'n fy neall i or even rwyt ti'n fy neall. (These are the three ways of marking (attributive) possession and there are many papers written on their variation.)

tynnu sylw fy gramadeg
This one is the opposite, tynnu sylw does need a preposition! The correct one is at, so tynnu sylw at fy ngramadeg (with a nasal mutation, at least in formal speech).
0
reply
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#13
Report Thread starter 1 month ago
#13
(Original post by Saracen's Fez)
Ah, diddorol! Ffrangeg ac Almaeneg wnes i. Wnes i Sbaenaeg fel lefel-A ond roedd gen i mwy o ddiddordeb mewn dysgu Almaeneg fel iaith newydd yn y brifysgol! A dw i erioed wedi clywed am brifysgol yn cynnig Galisieg fel iaith, felly mae honno'n swnio fel cyfle gwych hefyd.

Translation
Ah, interesting! I did French and German. I did Spanish as an A-level but I was more interested in learning German from scratch at uni! And I've never heard of a uni offering Galician as a language, so that sounds like a great opportunity too.


Some grammar pointers

linguist = ieithydd, wrth gwrs

dwi’n gwybod bod dydy
Welcome to the fun of the subordinate clause! You can only use bod to introduce a subordinate clause if it's replacing a normal present tense form of bod (i.e. dw i, rwyt ti, mae o, etc.). When you have this situation, bod replaces the finite verb, so it's dw i'n gwybod bod fy Nghymraeg ddim yn berffaith. If you're using a different finite verb and it comes at the start of the sentence, you just use the verb, e.g. imperfect dw i'n gwybod doedd fy Nghymraeg ddim yn berffaith. And if you're using a construction where you bring a different element to the front of the sentence (see my second sentence in this reply) then you introduce the subordinate clause with mai (not to be confused with mae), or taw in the south, e.g. dw i'n gwybod mai nid perffaith ydy fy Nghymraeg.

rwyt ti’n dallt i fi
My Welsh teacher in high school really hated dallt for deall (it's not completely clear where the t comes from!), but lots of people say it, especially in the north. But it doesn't need a preposition, it's just rwyt ti'n deall/dallt fi, or if you want to be more formal rwyt ti'n fy neall i or even rwyt ti'n fy neall. (These are the three ways of marking (attributive) possession and there are many papers written on their variation.)

tynnu sylw fy gramadeg
This one is the opposite, tynnu sylw does need a preposition! The correct one is at, so tynnu sylw at fy ngramadeg (with a nasal mutation, at least in formal speech).
Haia,

Diolch yn fawr am y “grammar pointers”!! Yn ddefnyddiol iawn, diolch!!

Ieee rwyt ti’n medru astudio Galisieg ym Mhrifysgol Bangor!
Last edited by nathan.wain; 4 weeks ago
0
reply
X

Quick Reply

Attached files
Write a reply...
Reply
new posts
Back
to top
Latest
My Feed

See more of what you like on
The Student Room

You can personalise what you see on TSR. Tell us a little about yourself to get started.

Personalise

When did you submit your Ucas application if you applied to go to university this year?

September 2021 (17)
7.36%
October 2021 (112)
48.48%
November 2021 (23)
9.96%
December 2021 (31)
13.42%
January 2021 (20)
8.66%
I still haven't submitted it yet! (22)
9.52%
Something else (6)
2.6%

Watched Threads

View All