Ymarfer Cymraeg // Practise Welsh

Watch this thread
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#1
Report Thread starter 4 months ago
#1
Haia/Hiya,

Oes unrhyw un isio ymarfer Cymraeg gyda'i gilydd ? // Does anyone want to practise Welsh together?

Mi fydda i'n mynd i'r brifysgol Bangor blwyddyn nesa i astudio Ieithyddiaeth ac Ieithoedd Modern! // I will be going to Bangor university next year to study Linguistics and Modern Languages!

Atebwch yma os wyt ti isio ymarfer Cymraeg! // Reply here if you want to practise Welsh!

Diolch yn fawr // Thanks a lot,
Nathan x
Last edited by CheeseIsVeg; 4 months ago
1
reply
1a2s
Badges: 7
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#2
Report 3 months ago
#2
(Original post by nathan.wain)
Haia/Hiya,

Oes unrhyw un isio ymarfer Cymraeg gyda'i gilydd ? // Does anyone want to practise Welsh together?

Mi fydda i'n mynd i'r brifysgol Bangor blwyddyn nesa i astudio Ieithyddiaeth ac Ieithoedd Modern! // I will be going to Bangor university next year to study Linguistics and Modern Languages!

Atebwch yma os wyt ti isio ymarfer Cymraeg! // Reply here if you want to practise Welsh!

Diolch yn fawr // Thanks a lot,
Nathan x
Oes! Hoffwn i ymarfer efo ti. Wyt ti isio sgwrsio dros 'pm'? // Yes! I would like to practise with you. Do you want to chat over pm? (direct message, on here or on another platform, I don't mind)

Mae hynny'n wych, mae ieithyddiaeth ac ieithoedd modern yn ymddangos yn ddiddorol iawn.

Ym mis Medi eleni, rydw i'n mynd i'r brifysgol i astudio daearyddiaeth. Dwi wrth fy modd efo dysgu ieithoedd ac mae gen i rhai ddiddordeb mewn ieithyddiaeth. Dwi'n gobeithio parhau i ddysgu Cymraeg ac ieithoedd eraill yn fy amser rhydd.
Ar hyn o bryd, dwi'n wneud Cymraeg ail- iaith fel Lefel A.

0
reply
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#3
Report Thread starter 3 months ago
#3
(Original post by 1a2s)
Oes! Hoffwn i ymarfer efo ti. Wyt ti isio sgwrsio dros 'pm'? // Yes! I would like to practise with you. Do you want to chat over pm? (direct message, on here or on another platform, I don't mind)

Mae hynny'n wych, mae ieithyddiaeth ac ieithoedd modern yn ymddangos yn ddiddorol iawn.

Ym mis Medi eleni, rydw i'n mynd i'r brifysgol i astudio daearyddiaeth. Dwi wrth fy modd efo dysgu ieithoedd ac mae gen i rhai ddiddordeb mewn ieithyddiaeth. Dwi'n gobeithio parhau i ddysgu Cymraeg ac ieithoedd eraill yn fy amser rhydd.
Ar hyn o bryd, dwi'n wneud Cymraeg ail- iaith fel Lefel A.

Haia

Lle wyt ti’n mynd astudio eleni??
0
reply
1a2s
Badges: 7
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#4
Report 3 months ago
#4
(Original post by nathan.wain)
Haia

Lle wyt ti’n mynd astudio eleni??
Dydw i ddim yn siŵr eto. Mae gen i gynnig gan Brifysgol Durham, felly efallai yno. Dydw i ddim wedi clywed yn ôl gan Edinburgh, St Andrews neu Exeter eto, dwi'n gobeithio i gael cynnig gan Edinburgh Dydw i ddim wedi gwneud cais i unrhyw brifysgolion yng Nghymru sy'n drueni, ond dwi'n bwriadu ymuno â chymdeithas Gymreig yno.Wyt ti'n byw yng Nghymru rŵan?
0
reply
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#5
Report Thread starter 3 months ago
#5
(Original post by 1a2s)
Dydw i ddim yn siŵr eto. Mae gen i gynnig gan Brifysgol Durham, felly efallai yno. Dydw i ddim wedi clywed yn ôl gan Edinburgh, St Andrews neu Exeter eto, dwi'n gobeithio i gael cynnig gan Edinburgh Dydw i ddim wedi gwneud cais i unrhyw brifysgolion yng Nghymru sy'n drueni, ond dwi'n bwriadu ymuno â chymdeithas Gymreig yno.Wyt ti'n byw yng Nghymru rŵan?
Nac ydw, dwi’n byw yn Lloegr!
0
reply
1a2s
Badges: 7
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#6
Report 3 months ago
#6
(Original post by nathan.wain)
Nac ydw, dwi’n byw yn Lloegr!
Oh cwl! Dwi'n meddwl mae'n wych dy fod ti'n dysgu Cymraeg. Ac mae dy Gymraeg di yn dda iawn, pryd ddechreuaist ti ei ddysgu?
0
reply
nathan.wain
Badges: 10
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#7
Report Thread starter 3 months ago
#7
(Original post by 1a2s)
Oh cwl! Dwi'n meddwl mae'n wych dy fod ti'n dysgu Cymraeg. Ac mae dy Gymraeg di yn dda iawn, pryd ddechreuaist ti ei ddysgu?
Diolch! Mi wnes i ddechrau dysgu ym mis Ionawr y llynedd!
Last edited by nathan.wain; 3 months ago
0
reply
PhoenixFortune
Badges: 21
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#8
Report 3 months ago
#8
Dw i'n gwneud fy PhD i ar Prifysgol Bangor ar hyn o bryd, a dw i'n dysgu Cymraeg ar-lein. Mi wnes i fy Ieithyddiaeth MA i ar Bangor hefyd, felly os mae gen ti unrhyw gwestiynau am y prifysgol neu yr adran, croeso i ti ofyn.
//
I'm doing my PhD at Bangor University at the moment, and I'm learning Welsh online. I did my Linguistics MA at Bangor too, so if you have any questions about the university or department, please feel free to ask.
Last edited by PhoenixFortune; 3 months ago
0
reply
X

Quick Reply

Attached files
Write a reply...
Reply
new posts
Back
to top
Latest
My Feed

See more of what you like on
The Student Room

You can personalise what you see on TSR. Tell us a little about yourself to get started.

Personalise

How did your AQA A-level Psychology Paper 1 go?

Loved the paper - Feeling positive (275)
42.18%
The paper was reasonable (269)
41.26%
Not feeling great about that exam... (60)
9.2%
It was TERRIBLE (48)
7.36%

Watched Threads

View All