Norsk transkripsjons- og korrigeringsprosjekt.

Watch this thread
asizdgn
Badges: 1
Rep:
? You'll earn badges for being active around the site. Rep gems come when your posts are rated by other community members.
#1
Report Thread starter 1 month ago
#1
Norsk transkripsjons- og korrigeringsprosjekt.

Vi har et norsk transkripsjons- og korrigeringsprosjekt.Denne jobben krever enkeltpersoner som vil lytte til et lydopptak ved hjelp av et nettbasert system og korrekturlese (kontrollere om transkripsjonen som er levert samsvarer med lyden), og sikre at alle transkripsjonskrav er oppfylt.
0
reply
X

Quick Reply

Attached files
Write a reply...
Reply
new posts
Back
to top
Latest

Were exams easier or harder than you expected?

Easier (65)
27.78%
As I expected (73)
31.2%
Harder (88)
37.61%
Something else (tell us in the thread) (8)
3.42%

Watched Threads

View All