1. My course optionsCourse options
 2. Course info
 3. My top 5

BA (Hons) Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

Bangor University
Make sure to register or to save your preferences and uni choices!
Key facts Update preferences
Distance
Location:
Main Site
Miles from home:
add postcode to get distance
Train time:
Car time:
National student survey KIS
University score:
90%

Graduate salary information not available.

Financial KIS

Graduate salary information not available.

Course details
Course UCAS code: X314
Qualification type:
 • BA (Hons), Full-time , Duration: 3 Years
Course Summary:
Mae hon yn radd amlddisgyblaethol i rai sydd a diddordeb mewn gweithio a phlant a phobl ifanc ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa. Byddwch yn astudio modiwlau arloesol, a arweinir gan staff profiadol o'r Ysgol Addysg, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy'n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud a bywydau plant. Diffinnir Plentyndod fel bywyd plentyn o'i flynyddoedd cynnar i flynyddoedd yr arddegau, ac mae cynnwys y rhaglen yn canolbwyntio ar dair prif thema Plentyndod: Y Plentyn a'i (d)datblygiad Y Plentyn a chymdeithas Y Plentyn a byd addysg Bydd y rhaglen drwyddi draw yn hyrwyddo sgiliau astudio a dealltwriaeth i wneud ymchwil i faterion yn ymwneud a phlentyndod. Nod y radd Astudiaethau Plentyndod yw diwallu'r angen presennol am arbenigwyr gyda chymwysterau da a all weithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd mewn ystod o gyd-destunau, yn y gymuned ac mewn sefydliadau. Yn y rhaglen ceir cyfuniad o sylfaen academaidd gadarn ynghyd a dimensiwn ymarferol a gweithredol a fydd yn cynhyrchu gweithwyr proffesiynol a all ymdopi a sialensiau cymdeithas gyfoes a phrysur mewn gwlad ddwyieithog. Yn ystod y radd ceir cyfleoedd bob blwyddyn i fynd ar leoliadau i ddatblygu eich dealltwriaeth o agweddau ar anghenion a datblygiad plant ac i wneud ymchwil i faterion ac ymarfer cyfredol. Elfen allweddol o'r rhaglen yw'r amrywiaeth o siaradwyr gwadd ac ymweliadau addysgol, a fydd yn cyfoethogi'r hyn mae'r myfyrwyr yn ei ddysgu. Mae'r rhain yn cynnwys y cyfle i wirfoddoli a gwneud gwaith gyda phlant o gymunedau difreintiedig yn Romania ac i ymweld a Krakow yng ngwlad Pwyl a chydag arddangosfeydd mewn amgueddfeydd yn Lerpwl.
Modules:
For details of the modular structure, please see the course description on Bangor University's website.
Application deadline details:

15 January

Not specified
Not specified
Not specified Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified

How's your Welsh? Nearly half of the town speak it, so better brush up! Bangor is a beautiful place, with Snowdonia nearby. The nights out are legendary although, you'll never have one like it anywhere else. Be warned – between the massive hills everywhere and the sticky floors, you’re not gonna want to wear your best shoes. It’s a small town so you’ll make loads of friends quickly. As for the uni itself, my teachers were really charming, intelligent and unafraid to push you into new ways of thinking, and the Union were amazing at making us feel welcome and supported.

Set for Year 1 for EU at £9,000
Set for Year 1 for England at £9,000
Set for Year 1 for Northern Ireland at £9,000
Set for Year 1 for Scotland at £9,000
Set for Year 1 for Wales at £9,000
Set for Year 1 for Channel Islands at £9,000
The Admissions Office:
Tel. 01248 383717
Email. [email protected]

 
Top TSR member reviews
 • si6ann's avatar by si6ann on 27th February 2017
  Good to very good. The only thing that let this rating down was communication between course directors, tutors and students occasionally going amiss and sometimes being conflicting in terms of advice and expectations set.
 • by Anonymous on 8th October 2015
  I was a little unsure about coming to this uni because it was so far away from home. Coming here has been the best decision I've made. The facilities are excellent and everyone is so friendly.
 •  
   
  Ask a question
  Super! Your question has now been posted
  Your question will be posted in the Bangor University forum

  Please enter what your question is about.

  Please enter your question.

  Your message must have two characters or more.

  Connect with other students interested in this course

  Stay ahead of the uni application process by connecting with students who are applying to this uni. Keep up to date with who is getting interviews, when they receive offers and if they have accepted a place.

  1,917
  students are already connected at Bangor University
  Update your information
  Distance from home
  1. OR choose a region(s)
  Your predicted grades
  1. Total points: 0
  2. add another

  The Student Room, Get Revising and Marked by Teachers are trading names of The Student Room Group Ltd.

  Register Number: 04666380 (England and Wales), VAT No. 806 8067 22 Registered Office: International House, Queens Road, Brighton, BN1 3XE