The Student Room Group

Make it More Biscuit-ey !!

So in the US& A the 6th of January is National Walker’s Shortbread Day :drool:

Let us make some nice puns to celebrate :teehee:

tmof2.png

SpoilerSpoiler

Reply 1
Custard Creams Fleetwood Mac
Slipping Through My Chocolate Fingers ABBA
Reply 2
Party Ring Ring - ABBA @The_Lonely_Goatherd

One Bourbon, One Scotch, One Beer - John Lee Hooker

One Day I'll Fly Away - Brandy Snap Crawford

If I Were a Rich Tea Man, from Fiddler on the Roof

Ready, Steady, Cookie, TV series

Paint Your Wagon Wheel, 1969 film
Reply 3
Choc, Stock and Two Smoking Barrels
Reply 4
Finger's Wake
Reply 5
Original post by bl0bf1sh
Custard Creams Fleetwood Mac
Slipping Through My Chocolate Fingers ABBA

:rave: thanks for these tasty offerings Ma'am :girl:

2 x ww:chicken:d

2crown.png

Oscar for #2 @The_Lonely_Goatherd

posc.png

HGM for overall artistic impression :h::

puos.png

DP

bounty.png

abear.png
(edited 5 months ago)
Reply 6
Original post by Surnia
Party Ring Ring - ABBA @The_Lonely_Goatherd

One Bourbon, One Scotch, One Beer - John Lee Hooker

One Day I'll Fly Away - Brandy Snap Crawford

If I Were a Rich Tea Man, from Fiddler on the Roof

Ready, Steady, Cookie, TV series

Paint Your Wagon Wheel, 1969 film

:rave: a tempting selection Ma'am :girl:

6 x ww:chicken:d

6crownz.png

6 x Oscar

6posc.png

6 x HGM

sixhgm.png

Ashes for #1

ashes.png

JRT for #4

wc.png

BM+C for #6

abluemaxoak2.png

Nobel Prize for Biccie Wordplay :congrats:

nobelpuns.png

the people of Borbon are lovin' it :h::

Spoilerabrazilmdal.png

Babae,
baka napagkamalan mo ang iyong saplung ?
Nakahanap ng isa si Big Kasandra na babaeng kamoteng kahoy
kaninang umaga sa likod ng puno ng saging.
Katabi ito ng pudong ng isang ginoo.
Kung gusto mong kunin ang item na ito
sumama lang sa reception at magkaroon
isang maingat na pakikipag-chat sa malaking Elbertina.
Inaalagaan niya ito sa kanyang espesyal na aparador,
kasama ng maraming iba pang tradisyonal na headcloth,
mga instrumentong pangmusika at ang pagkanta ng moonfish.
Baka mas gusto mong tanggalin ang mga mantsa
mula sa iyong saplung bago i-pop ito muli?
Humingi lang ng malaking E para sa kanyang Pledge™ 2-in-1 spray
at ang laki ng pamilyang brillo pad.


Keyon Cristos Makabaligoten Esquivias

Deputy Assistant Manager ng mga nawawalang bagay at iyon

Spoiler

(edited 5 months ago)
Reply 7
Original post by Cote1
Choc, Stock and Two Smoking Barrels

Finger's Wake

:rave: finger lickin' good wordplay Ma'am :girl:

2 x ww:chicken:d

2crown.png

2 x Oscar

2posc2.png

2 x HGM

2hgm.png

DP

bounty.png

trumpburgermaam.png
Ginger Nuts of the Round Table

Bridge Over Troubled Walkers
Reply 9
Original post by penguingirl18
Ginger Nuts of the Round Table

Bridge Over Troubled Walkers

:rave: thanks for leaving these out overnight Ma'am... they are still edible :girl:

2 x ww:chicken:d

2crown.png

2 x Oscar

2posc2.png

Ashes for #2 :congrats:

ashes.png

DP

bounty.png

mrfluffy.png
Reply 10
image_2024-01-09_113926865.png

Quick Reply

Latest

Trending

Trending