The Student Room Group

Make it More Teacher-ey !!

So in the US& A the 17th of September is Teachers’ Day :qed:

Let us chalk up some excellent puns to celebrate :h:

tcm.png

SpoilerSpoiler

Reply 1
Original post by the bear
So in the US& A the 17th of September is Teachers’ Day :qed:

Let us chalk up some excellent puns to celebrate :h:

tcm.png

SpoilerSpoilerI wonder why?
Reply 2
School Runnings, 1993 film

Chickenchalk by Robert Mason

Every Day I Love You Lesson Less - Kaiser Chiefs

Wuthering Heughts - EduKate Bush

Sweet Homework Alabama - Lynyrd Skynyrd
Reply 3
Original post by Surnia
School Runnings, 1993 film

Chickenchalk by Robert Mason

Every Day I Love You Lesson Less - Kaiser Chiefs

Wuthering Heughts - EduKate Bush

Sweet Homework Alabama - Lynyrd Skynyrd


:rave: thank you for handing your homework in promptly Ma'am :girl:

5 x ww:chicken:d

5crowns.png

5 x Oscar

5posc.png

5 x HGM

fivehgm.png

Nobel Prize for Pedagogic Punnery :congrats:

nobelpuns.png

the people of Lesson are lovin' it :h:

Spoileryellow17 (2).png

Medam,
demen aswè nou pral anyèl nou an
charite twerkathon sou waf la.
Ane sa a lajan yo pral ale nan houngans ki nan bezwen.
Yo te gen yon tan terib pandan blokaj.
Avèk èd ou biznis ap tounen nan lavi.
Si ou ta renmen patisipe nan dans la
tanpri bay gwo Marie Guerline 254 goud nan resepsyon.
Frè antre a gen ladan konkonb lanmè sèk
sandwich ak yon boutèy Clairin.
Si ou pa gen pwòp pantalon yoga ou
ou ka prete kèk bèl nan gwo M G la.
Li yo lakay yo ak po baton fwi;
bouton yo se dan reken reyèl.

Kesner Wilkens Bien Aime

Adjwen Manadjè Asistan nan dam danse ak sou sa

Spoiler

Original post by Surnia

Sweet Homework Alabama - Lynyrd Skynyrd


PROSM for this gem madam!

Quick Reply

Latest